Onze samenleving verdraagt geen groeiende kloof tussen arm en rijk. Dat onrecht aankaarten, pittige actie en politiek gesprek blijven de ingrediënten voor het platform StopArmoede.nu. Een aantal Antwerpse organisaties vormen zo samen StopArmoede.Nu om beter werk te maken van armoedebestrijding.

Voorgeschiedenis 'StopArmoede.Nu'

Sinds januari 2008 voeren we samen actie om armoede hoog op de politieke agenda te zetten. Met deze regelmatige acties willen we politieke beslissingen beïnvloeden. Zo werken we mee aan een sterker armoedebeleid in de stad Antwerpen. In 2008 voerden we bijna iedere maand actie bij het Antwerpse stadhuis, vlak voor de gemeenteraad . Elke manifestatie was gekoppeld aan een beleidsgesprek met de verschillende fracties. Na een grondige evaluatie in februari 2009 besloten we deze actie-dynamiek even te laten rusten. We kozen ervoor om vooral op het politieke werk te blijven inzetten met maandelijkse gesprekken.

Dit resulteerde in juni 2009 in een gemeenteraadsresolutie door vier partijen (CD&V, Groen, SP.a, Vld) met tien vragen en knelpunten. Op een bijzondere themacommissie ‘armoede’ in december 2009 werden een aantal stappen toegelicht en engagementen opgenomen door het stadsbestuur.

In 2010 – het Europees jaar tegen armoede – hernamen we de acties vanaf de zomer.

In 2011, 2012 én 2013 hielden we telkens drie actiemomenten. In 2011 vroegen we de aandacht van de politici en beleidsmakers van de stad over volgende thema's: wonen (juni 2011), onderwijs (okt 2011) en maatschappelijke dienstverlening (dec 2011). Daarnaast keken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

StopArmoede.Nu is geen aparte organisatie, maar een actieplatform. We sluiten ons dan ook graag aan, bij andere acties en campagnes. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 was het project 'Ieders Stem Telt' een sterk inhoudelijk project. De verschillende partners van StopArmoede.Nu namen hieraan deel. Ook in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 werkt StopArmoede.Nu actief mee aan 'Ieders Stem Telt'.

 

 

Niemand is graag afhankelijk van noodhulp. Daarom voeren Antwerpse noodhulporganisaties en StopArmoede.nu actie.

Van midden december tot midden januari hangen noodhulporganisaties zoals Welzijnsschakels, sociale kruideniers en vele anderen onderstaande affiche uit bij hun initiatieven.

We trappen de affichecampagne af met een "Soep op de Stoep"-actie. Deze gaat door op het Sint Jansplein, Antwerpen op vrijdag 16 december 2016 van 11.30 uur tot 12.30 uur. Om 12 uur voorzien we een woordje uitleg bij de campagne. Van harte welkom! Je vrije bijdrage voor de soep gaat naar de campagne Samen Tegen Armoede van Welzijnszorg.

Antwerpse organisaties kunnen affiches verkrijgen bij het Platform Noodhulp Onder Protest.

Ben je betrokken bij een noodhulpinitiatief buiten de stad Antwerpen? Wil je ook graag de affiche uithangen in jouw noodhulpinitiatief? Dan kan je de affiche downloaden via deze link en ze zelf afdrukken.

Tip: in een krans van kerstlichtjes valt de affiche extra op.